AME- Entreprenad Verksamhetspolicy

Vi utför våra åtagande i överensstämmelse med aktuella lagkrav och kundens krav.

Vår målsättning är även att överträffa dessa där det är möjligt och ständigt förbättra oss.

 

Vi skall arbeta och verka så att varje uppgift vi utför blir en god referens för ytterligare uppdrag.

 

Vi skall inom all vår verksamhet ha ett öppet förhållningssätt mot alla våra intressenter

när det gäller miljöfrågor.

 

Vi skall sträva efter att våra fordon och arbetsredskap påverkar miljön så lite som möjligt

 

Vi skall sträva efter en bra arbetsmiljö så att våra medarbetare kan känna trygghet och

säkerhet i sitt dagliga arbete.

 

Vårt mål är att ingen medarbetare skall utsätta sig själv, eller någon annan,

för någon risk som innebär fysisk eller psykisk skada.

 

 

Övergripande mål

·         Återvinna så mycket avfall som möjligt

·         Minska miljöpåverkan från de transporter vi ger upphov till

·         Använda bästa möjliga bränslen för fordon och maskiner

·         Minimera reklamationer – öka kundens tillfredställelse